Begeleiding thuiszitters

Praktijk De Ezelsbrug biedt professionele onderwijsondersteuning aan thuiszitters. Bij Praktijk De Ezelsbrug krijgen deze leerlingen de ruimte die ze nodig hebben om weer tot leren te komen.

Jongeren kunnen om verschillende redenen thuis komen te zitten. Vaak speelt er een onderliggend probleem, die (eerst) weggenomen dient te worden om het weer naar school gaan te laten slagen.

Praktijk De Ezelsbrug heeft een traject opgezet om thuiszitters intensief, effectief en op maat te begeleiden. Van belang is dat de basisvoorwaarden om te kunnen leren weer stabiel aanwezig zijn, zoals het goed kunnen functioneren op sociaal emotioneel gebied. Hierin wordt er begeleiding gegeven door Praktijk Samen Wijs. Tegelijk wordt er individueel gestart met een individueel lesprogramma. Wanneer een leerling er aan toe is, zal er in kleine groepjes gewerkt gaan worden, totdat er weer een (opbouwende) overstap gemaakt kan worden terug naar school.

Als een leerling langdurig thuis zit, kan het verstandig zijn om leerlingen een daginvulling te geven door middel van dagbesteding. In samenwerking met Zorgboerderij De Heemen te Stedum is een combinatie van onderwijs in de ochtend en dagbesteding in de middag een mogelijkheid.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de begeleiding van thuiszitters en/of voor een offerte.


Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319Ga naar de website