Beschermd Onderwijs

Praktijk De Ezelsbrug biedt op zorgvuldige wijze individueel onderwijs aan kinderen en jongeren die vast lopen in het reguliere onderwijs: Beschermd Onderwijs. Bij Praktijk De Ezelsbrug krijgen deze leerlingen de ruimte en aandacht die ze nodig hebben om (weer) tot leren te komen.

Jongeren kunnen om verschillende redenen vast lopen op school en zij komen vervolgens vaak thuis te zitten. Eén van de redenen hiervan is veelal overprikkeling door bijvoorbeeld (hoogfunctionerend) autisme. Praktijk De Ezelsbrug biedt een rustige en kleinschalige leerplek waarin veiligheid en structuur een grote rol spelen. Naast onderwijs, sport en spel, kunnen leerlingen ook begeleiding krijgen op sociaal emotioneel gebied door een samenwerking met Praktijk Samen Wijs.
Leerlingen volgen een lesprogramma op maat (IVIO). Begeleiding kan tijdelijk zijn, maar Praktijk De Ezelsbrug kan ook de vaste 'school' worden voor de jongere. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente (financiering) en met de school waar de leerling ingeschreven staat.

Als een leerling langdurig thuis heeft gezeten, kan het verstandig zijn om (deels) met dagbesteding te beginnen. In fasen kan er vervolgens naar het volgen van onderwijs toegewerkt worden. Dagbesteding is mogelijk bij samenwerkingspartner Zorgbuurderij De Heemen te Stedum.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over beschermd onderijs bij Praktijk De Ezelsbrug.


Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319Ga naar de website