Bijles

Huiswerk maken is leuk als je de stof begrijpt. Je raakt dan gemotiveerd om meer te leren en om door te gaan. Maar wat als je moeite hebt met natuur-, scheikunde en/of wiskunde? Moeilijke formules, lastige termen en een docent die jou niet de tijd kan geven die je nodig hebt.

De leermethode is dat we op zoek gaan naar en het opnieuw aanleren van essentiële stukjes kennis. Kennis die noodzakelijk is voor verdere studie, maar die je door omstandigheden niet hebt opgepikt. Voor wat betreft de exacte vakken betreft dit vaak kennis van de wiskunde, waardoor vakken als natuurkunde, scheikunde, economie, administratie etc. moeilijk lijken.

In de bijles wordt gewerkt op de boerderij in een rustige omgeving waarbij jij centraal staat. Doel van de bijles is dat je leert zelf je huiswerk te maken. Het aanleren van studievaardigheden, toetsvoorbereiding kan onderdeel zijn van de bijles, waarbij we gebruik maken van de methodiek Teken je gesprek van Adinda de Vreede. De bijles wordt aangeboden in blokken van 1 uur per keer gedurende 10 weken, afhankelijk van de vraag kan dat één of twee keer per week.

Voor een optimale begeleiding is het belangrijk dat goed wordt samengewerkt met de ouders/verzorgers en de school die jij bezoekt.

Bijles is bedoeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.


Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319

Anders kijken

Pas als je de bestemming
hebt bereikt,
komt de tijd
dat je anders kijkt.

Sander Doorn