Training 'Stap in je kracht'

Doel
Stap in je kracht is een competentietraining in de buitenlucht met als doel om kinderen en jongeren stevig in hun schoenen te zetten en om ze voldoende sociaal vaardig te maken om adequaat te kunnen functioneren in dagelijkse situaties. Kinderen leren om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en hoe ze (weer) in hun eigen kracht komen en naar buiten durven treden. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze in contacten met anderen beter hun grenzen aangeven en bewaken. Kinderen en jongeren leren om meer assertief en/of sensitief te worden.

Voor wie?
Stap in je kracht is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar die moeite hebben met interacties met anderen, weinig zelfvertrouwen hebben en/of competenties missen op het gebied van het uitdrukken van zichzelf. Er zijn twee aparte trainingen van kinderen van 6 tot 12 jaar en voor jongeren van 13 tot 16 jaar.

Stap naar buiten!
Stap in je kracht is een bijzondere training die zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats vindt op de boerderij. Buiten kun je nog beter dingen ervaren en daar is zoveel meer mogelijk. Weerbaarheid wordt geoefend in het zand en bij het leren aangeven van grenzen worden bijvoorbeeld paarden ingezet. En waarmee kun je beter je eigen plek aangeven dan door het bouwen van een hut? Leren van de natuur en van de dieren. Stap in je kracht, stap naar buiten!

De training
Stap in je kracht wordt bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur in een groep van maximaal 8 deelnemers. Voor aanvang van de training vindt er een individueel intakegesprek plaats met ouders en kind en na afloop een eindgesprek. Daarnaast worden ouders ook betrokken door een ouderbijeenkomst halverwege de training en ontvangen zij een verslag na afloop.

In iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal, zoals het leren aangeven van grenzen, gebruik van lichaamstaal en geweldloze communicatie.

Kosten
De totale kosten van de training Stap in je kracht zoals bovenstaand beschreven bedragen € 255,- per kind. Dit is inclusief materiaal.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de training kunt u gratis een informatiepakket opvragen.


Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319