Werkwijze en behandeling RT

Remedial Teaching is er voor een ieder die extra begeleiding nodig heeft bij het leren. Na aanmelding voor Remedial Teaching volgt er een intake gesprek. Het intake gesprek heeft als doel de hulp-/onderzoeksvragen te inventariseren. Op de boerderij in een rustige omgeving vindt het onderzoek plaats. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, korte gesprekken en/of een observatie van de leerling. Tijdens een aantal begeleidingsuren onderzoek ik waar de behoeften van de leerling liggen. In het handelingsplan wordt de beginsituatie van de leerling, het doel en de manier waarop het doel bereikt wordt beschreven. In het adviesgesprek wordt het onderzoeksverslag en het behandelingsplan besproken.

Na het opstellen van het behandelingsplan start de gerichte begeleiding voor een bepaalde periode, gevolgd door een evaluatie. Voor een optimale begeleiding is het belangrijk dat we goed samenwerken met je ouders/verzorgers en de school die wordt bezocht. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Remedial Teaching is bedoeld voor alle leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.


Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319