Remedial teaching

Remedial teaching is het gespecialiseerd hulp bieden aan kinderen en jongeren met leerproblemen. Remedial teaching betekent letterlijk een leraar die verbetert. Dit gebeurt door eerst een onderzoek op maat uit te voeren om daarna te starten met de behandeling. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, gesprekken en een observatie.

Dyslexie- en dyscalculieonderzoek vallen onder de mogelijkheden in samenwerking met Praktijk Gravenbrug.

Wij geven zorg op maat in:

  • Schrijven
  • Leesbegeleiding
  • Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Werkhoudingproblemen
  • Faalangst

Ook volwassen en leerlingen uit het speciaal onderwijs kunnen begeleiding op maat aanvragen.


Praktijk De Ezelsbrug | Terhornseweg 1 | 9914 TC Zeerijp | 0596-568320
info@deezelsbrug.nl | KvK 70553319